Spring til indhold

Hotline og juridisk rådgivning er til dig, der oplever vold i parforholdet

Hotlinen og den juridiske rådgivning er til dig, der oplever vold i parforholdet eller i en anden nær relation. Vold kan have mange udtryksformer, og det kan ske fra en partner, ekspartner, en nær ven eller et familiemedlem. Vold er aldrig okay, og det er ikke din skyld.

Oplever du ting, der gør dig bange eller utryg eller er du usikker på, om du skal acceptere det, du er udsat for? Du er ikke alene. Ring til den døgnåbne, anonyme hotline 70 20 30 82, og tal med en faguddannet om din situation.

Ønsker du rådgivning om juridiske problemstillinger i forbindelse med vold i nære relationer kan du kontakte den juridiske rådgivning på 31 18 44 41 eller at@levudenvold.dk

Oplever du vold eller chikane?

Truer, forfølger, nedgør eller chikanerer din partner dig? Vold kan have mange former, og det er vigtigt at sige fra. Læs mere om, hvad du kan gøre.

Til pårørende

Har du mistanke om, at en kollega, nabo, ven eller familiemedlem bliver udsat for vold. Din omsorg og støtte kan være første vigtige skridt til et liv uden vold. Læs mere om, hvad du kan gøre.

Fagfolk og deres arbejde med voldsudsatte

Har du i dit arbejde kontakt til mænd, kvinder eller unge, der udsættes for vold i en nær relation? Læs mere om, hvordan du kan bruge hotlinen og den juridiske rådgivning.

Partnervold