Spring til indhold

Hvad er fysisk vold?

Fysisk vold er den form for vold, de fleste opfatter som 'rigtig vold', fordi den kan efterlade synlige mærker og give fysisk smerte.

Fysisk vold kan være alt fra slag, skub, spark eller blive kastet ind i en væg, til at blive fastholdt og spærret inde eller forhindret i at sove eller spise. Fysisk vold er alle former for bevidste fysiske overgreb mod din krop.

Det kan være svært at sige fra eller forlade ens partner, når man er udsat for vold. Mange håber, at partneren vil stoppe med at udøve vold, fordi det er svært at overskue et opbrud i sit liv, der måske vil få praktiske, økonomiske og endda mentale konsekvenser.

Vold er aldrig okay, og alle har ret til et liv uden at blive slået, truet eller udsat for nogen form for vold.

Ovenstående beskrivelser baserer sig på anerkendte nationale og internationale voldsdefinitioner, samt blandt andet data og viden fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Gode råd

  • Opsøg professionel hjælp. Ring gratis og anonymt til hotlinen på 70 20 30 82. Dine pårørende og nærmeste kan have svært ved at forstå, hvad du gennemgår, men det kan en fagperson.
  • Det er ikke din skyld. Vold kan aldrig retfærdiggøres.
  • Overvej dine muligheder. Måske vil du anmelde volden til politiet.
  • Hvis du har brug for rådgivning i forhold til dine rettigheder i forbindelse med en eventuel samlivsophævelse eller andre juridiske problemstillinger, kan du kontakte den juridiske rådgivning på 31 18 44 41 eller at@levudenvold.dk 

Oplever du vold?

Ring anonymt til den døgnåbne hotline:
70 20 30 82

 

Kontakt den juridiske rådgivning:
31 18 44 41
at@levudenvold.dk

 

Er situationen faretruende
- ring 112

 

Læs mere om hotline og den juridiske rådgivning